Politica de Confidentialitate

Versiunea 1/2022

Prezenta politică este aplicabilă operatorului: DARCHI CONSULTING SRL, societate cu răspundere limitată, de naționalitate română, cu sediul social situat în România, Bucuresti, str. Principatele Unite, nr. 38-40, bloc 18, ap. 3(R2), sector 4, cod poștal 040165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului: J40/20236/2021, cod unic de înregistrare (CUI) 45241963, (denumire comercială “DARCHI”).

 1. Angajamentul  general cu privire la datele cu caracter personal

1. DARCHI va prelucra datele personale în conformitate cu prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica GDPR”), conform legislației în vigoare.

2. Politica GDPR se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

3. GDPR definește datele cu caracter personal astfel ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

4. DARCHI se angajează să depună toate diligentele necesare în vederea implementării celor mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

5. Vă rugăm să consultați și „POLITICA COOKIES”,  precum și „TERMENII ȘI CONDIȚII” disponibile pe website-ul  www.darchi.ro cu care se completează prezenta politică GDPR.

6. Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate în scris la adresa sediului social mai sus menționata sau la adresa de e-mail contact@darchi.ro.

 1. Acord

Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici GDPR. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici GDPR. Scopul Politicii GDPR este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

 1. Categorii de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a website-ului pot include:

 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica cookies);
 • alte informații pe care ni le transmiteți dumneavoastră, cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.
 • datele necesare în vederea emiterii facturilor fiscale, precum şi orice alte date relevante ce țin de relația contractuală.
 1. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

1. Colectăm datele dumneavoastră în principal în urma unei vizite a website-ului www.darchi.ro, a lansării unei comenzi online sau a lansării unei comenzi telefonice.

2. Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de e-mail, număr/ numere de telefon în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări eficiente cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere pe e-mail sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia.

3. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport naționale / internaționale. 

4. Colectăm datele dumneavoastră care provin ca urmare a unei cereri de a fi contactat.

5. Colectăm datele cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon, interesul de a contracta și care provin ca urmare a faptului că ați solicitat să fiți contactat.

6. În cazul în care ați consimțit în mod expres că datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către DARCHI, respectiv pentru trimiterea unor informări de tip newsletter, informări despre produsele, evenimente, concursuri organizate de către noi, DARCHI sau împuterniciții acestuia vor prelucra datele dumneavoastră în acest scop.

 1. Scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • oferirea produselor și serviciilor noastre;
 • respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative);
 • analizarea, îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • protejarea securității, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • transmiterea acestora către terți, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • campanii de marketing, sondaje și studii în rândul clienților, analize de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, în cazul în care v-ați manifestat consimțământul;
 • relația cu autorități publice, conform normelor legale aplicabile în materie civilă şi penală;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.
 1. Marketing direct

1. Promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru transmiterea de invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de noi.

2. În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa sediului social mai sus menționat sau la adresa de e-mail: contact@darchi.ro

3. Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerente legate de operarea modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției pe care o putem încheia.

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

1. Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați persoanele noastre împuternicite, în baza unor contracte încheiate în acest sens, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

3. Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE, cu excepția cazului în care transferului i se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate, respectiv o decizie de adecvare, Scutul de confidențialitate – Privacy Shield, reguli corporatiste obligatorii.

4. În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 1. Stocarea securității datelor cu caracter personal

1. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit, pe o durată de 5 ani sau orice altă durată conform normelor legale aplicabile și 10 ani pentru documentele fiscale.

2. Website-ul www.darchi.ro este protejat de sistemul de criptare standard SSL (Secured Socket Layer). Această tehnologie criptează toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le transferați către DARCHI.

 1. Drepturile dumneavoastră

1. Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi mai jos enumerate, precum și de orice alte drepturi legale aplicabile:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în termenul legal;
 • dreptul la informare ce presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele dumneavoastră, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. 
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (până la 72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea poate fi un proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București 010336, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o încălcare a GDPR-ului.

2. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă la adresa sediului social mai sus menționată sau la adresa de e-mail: contact@darchi.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.

De asemenea, în cazul în care doriţi să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveţi posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonează-te” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

 1. Actualizarea Politicii GDPR

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica GDPR, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Ulterior, vom afișa pe website-ul nostru www.darchi.ro versiunea modificată a Politicii GDPR și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 1. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii GDPR, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa sediului social mai sus menționată sau la adresa de e-mail: contact@darchi.ro.